Sa oled siin

Aastaraamat „Mets 2017“

Mest 2016

 

Aastaraamat „Mets 2017“

Väljaandja: Keskkonnaagentuur

Ilmumisaeg: 2018

ISSN (e-väljaanne): 2382-7068

Keel: Eesti ja inglise

Keskkonnaagentuuri andmehaldus- ja metsaosakonna koostöös on valminud Aastaraamat „Mets 2017“ („Forest 2017“)

 

Aastaraamat „Mets 2017“ esitab statistilist informatsiooni Eesti metsandussektori kohta. Väljaanne sisaldab metsaomandi, -varude, -uuendamise, -tulekahjude, metsa tervisliku seisundi ja õigusnormide eiramisega seonduvaid peatükke ning teavet metsaga seotud raietest, jahindusest, majandusest ja teadusest. Kui põhitähelepanu on pööratud 2017. aasta statistilistele näitajatele, siis võimalusel on tabelites ja joonistel esitatud ka varasemate aastate andmeid.

Info ja andmete koondamisel on kasutatud järgmisi allikaid: Keskkonnaagentuur, Statistikaamet, Keskkonnaamet, Maa-amet, Riigimetsa Majandamise Keskus, Keskkonnainspektsioon, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Erametsakeskus, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Maaülikool ning LULUCFi raport ning OÜ Forinfo uuring „Eesti erametsaomandi struktuur ja kasutamine 2015. aastal“.

Sel korral on aastaraamat kättesaadav tervikuna ja peatükkide kaupa. Keskkonnaagentuur soovib sisukat lugemist!

 

Mõned olulised väljavõtted aastaraamatust:

 

Metsamaa jaotus omandivormitiEesti metsad on leidnud omaniku. 2017. aastal oli reformimata metsamaa osakaal vaid 1% kogu metsamaa pindalast.

OkkakaduOkkakao alusel hinnatuna oli männi seisund parim viimase 30 aasta jooksul. Terveid puid (okkakadu 0–10%) oli vaatluspuude hulgas 54% ja nõrga okkakaoga (11-25%) puid 40%.

SuurulukidSuurima arvukusega suurulukiks Eestis on metskits, soojade talvede tõttu on metskitsede arvukus viimasel viiel aastal hüppeliselt tõusnud. Viimastel aastatel on oluliselt suurenenud ka metskitsede tekitatud metsakahjud ja metskitsedega seotud liiklusõnnetuste arv.

Metsamaa pindala jagunemine kaitserežiimide järgi

Kaitse all on veerand Eesti metsamaast. Range kaitse all on 13.1% ja kaitsemetsi on 12,5% metsamaast.

Metsasektor

Puidusektor moodustab olulise osa Eesti töötlevast tööstusest. Puidu-, paberi- ja tselluloositööstus ning mööblitootmine kokku annavad veerandi töötleva tööstuse lisandväärtusest.

Puidu eksport

Puidu importPuidu ja puitoodete eksport on mitmekesine ja jagunenud paljude tooterühmade vahel. Suurimad ekspordiartiklid on kokkupandavad puitehitised, saematerjal, puidust ehitusdetailid, puitmööbel, küttepuit (sh puitgraanul), pidevprofiiliga puitmaterjal, tööstuslik ümarpuit, puitplaadid.

Üle poole impordi väärtusest moodustab saematerjal.

Maakategooriad

Metsa tagavara jagunemine puuliigiti

Raiemaht 2000-2017Eesti metsamaa pindala (SMI andmetel) on 2 330 603 ha ja metsa tagavara 486 104 000 m3. Metsaga metsamaa ehk puistute pindala moodustab 47,6% Eesti pindalast, seega pea pool Eestimaad on puistutega kaetud. Peamiselt kasvavad meie metsades männid, kuused ja kased.

 

Viimati uuendatud: 20. Detsember 2018

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.