Kaitsealused liigid

Eestis arvatakse esinevat ligi 40 000 elustikuliiki. Seni on neist leitud ligi 30 000 ehk alla 75%. Ülejäänud rohkem kui 10 000 liiki ehk üle 25% elustikust on meil seni avastamata, ehkki teadusele on nad enamjaolt tuntud. 8600-l liigil ehk umbes viiendikul Eesti elustikust on hinnatud ka ohustatuse astet. Nii on kindlaks tehtud, et neist 1314 liiki ehk 15% on ohus või välja surnud. 

Ohustatud liigid, mille säilimine ei ole vastavate kaitsemeetmete rakendamiseta kindel, on kantud nn Punasesse Raamatusse. Juriidiliselt on hävimisohus liigid Eestis kaitse alla võetud kolme erineva rangusega kategooria kaudu. Eesti Punasesse Raamatusse kantud liikide ja juriidiliselt kaitse alla võetud liikide nimekirjad ei kattu täielikult, kuigi neil on suhteliselt suur ühisosa. 

Tänase liigikaitse põhijooned Eestis määratleti 1. juunil 1994. aastal vastu võetud „Kaitstavate loodusobjektide seadusega“. Selle alusel jaotati kaitsealused liigid nende ohustatuse ja kaitse ranguse järgi 3 kategooriasse. 2004. a 10. mail kehtima hakanud „Looduskaitseseadusega“ muutusid mõnevõrra ka kaitstavate liikide nimekirjad. Praegu on Eestis kaitse all 572 liiki. Neist I ehk kõige rangemasse kaitsekategooriasse kuulub 33 taimeliiki, 21 loomaliiki, 9 seeneliiki ja 1 samblikuliik. II kaitsekategooria liike on 269 ja III kaitsekategooria liike 239. 2004. aasta Looduskaitseseaduse alusel on isendipõhise kaitse korraldamise kõrval oluliselt suurenenud ohustatud liikide püsielupaikade säilitamise nõue. Püsielupaik on üks kaitstavatest loodusobjektidest.

Kui seni rakendatud kaitsemeetmed ei ole taganud kaitstava liigi säilimist, siis koostatakse nendele liikidele vastavalt Looduskaitseseadusele kaitsekorralduskavad. Liikide kaitsekorralduskavad kinnitab keskkonnaminister. 
Lisaks kaitsealustele liikidele koostatakse liigi ohjamis- ja kaitsekorralduskavad nõndanimetatud "probleemsetele" liikidele. 

Artiklid:

 

Lingid:

 

 

Viimati uuendatud: 19. September 2019

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.