Ökosüsteemiteenused

Ökosüsteemid on ühtse tervikuna koos eksisteerivate ning vastastikku sõltuvate taimede, loomade ja mikroorganismide keerukas kogum. Elurikkus e bioloogiline mitmekesisus hõlmab suurt arvu elusolendeid, kes neis suhetes osalevad. Sellised toimivad ja elurikkad ökosüsteemid annavad inimestele suure hulga hüvesid, mida nimetatakse looduse hüvedeks (ka ökoüsteemiteenused või ökosüsteemi kaubad ja teenused). Looduse hüvedeks on näiteks nii toit, mida me sööme, puhas vesi, mida me joome, kui ka meie kliima regulatsioon jpm.

Ökosüsteemiteenused jaotatakse:

  • varustavad – toit, vesi, puit, materjalid
  • reguleerivad – kliima, vee-, õhu- ja mullakvaliteedi, üleujutuste, tolmeldamise kontroll
  • elu toetavad – aineringe, mullateke, elupaigad, fotosüntees
  • kultuurilised – esteetiline ja vaimne nauding, lõõgastumine, uued teadmised, teadustöö alus

Hooletu loodusressursside kasutuse ja rahvaarvu kasvu tõttu on hävinud suur osa ökosüsteemidest ja seda toetavast elurikkusest. Linnastumine, intensiivne põllumajandus, saaste, kliimamuutused ja võõrliigid on peamised ohud looduslikele ökosüsteemidele. Tänaseks on 2/3 maa ökosüsteemiteenustest vähenemas või ohustatud ning liigid surevad välja kuni 1000 korda kiiremini kui see evolutsiooni käigus juhtuks.

Ökosüsteemiteenused on alati olnud tasuta kättesaadavad ilma turgude ja hindadeta, seetõttu ei arvestata nendega ka riikide majandusarvestustes. Samas on ökosüsteemide kadumisel ja vähenemisel otsesed tagajärjed majandusele, inimeste tööhõivele, tervisele ning lõpuks ka inimkonna püsimajäämisele.

 

Viimati uuendatud: 19. September 2019

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.