Põllumajandus

Eest maaviljelus ja põllumajandus oma ligi 4000 aastase ajalooga on suuresti meie traditsioonilise ja keskkonnahoidliku elulaadi väljendus. Sajandeid kestnud traditsiooniline majandamine on kujundanud vaheldusrikkad maastikud ja jätnud ruumi väärtuslikele elupaikadele. Et enamasti on tegemist pärand-kultuurmaastikuga, siis peaksime seda rahvuslikku rikkust hoolikalt hoidma. Näiteks Eesti Punasesse Raamatusse kantud soontaimede liikidest on 23,3 % seotud niitudega. Seega on põllumajanduse seosed loodusliku mitmekesisusega vahetud ja mitmetahulised. 

Intensiivne põllumajanduslik tootmine (väetamine, maaparandus, pestitsiidide kasutamine jne) on mõjutanud bioloogilist mitmekesisust negatiivselt, eelkõige avamaastiku ja siseveekogude elustikku. Suurtootmine oma ulatuslike tootmisväljadega on vaesustanud põllumajandusmaastiku üldpilti ja hävitanud paljudes kohtades traditsioonilise maastikumustri. Viimase 50 aasta jooksul on viljakamate muldadega ja kergemini juurdepääsetavad alad haritud järjest laialdasemalt üles, samas kui kehvemate muldadega äärealade põllumajanduslik kasutus on lakanud. Eesti maastikud on muutunud seega vastandlikuks mets-põld süsteemiks ning elurikkus on vähenenud.

Samas poollooduslikel aladel, mis on levinud valdavalt Lääne-Eestis, on ilmnenud ekstensiivse põllumajandustootmise positiivne mõju looduslikule mitmekesisusele. Näiteks võib tuua liigirikkaid loopealseid, puis-, ranna- ja luhaniite.

Pool-looduslikeks koosluste hooldamiseks ja taastamiseks makstakse keskkonnaministeeriumi eelarvest alates aastast 2001 loodushoiutoetusi. Loodushoiutoetuste ja -tööde kogumaksumus oli aastal 2006 üle 30 miljoni krooni. Selle eest hooldati ja taastati Eestis ligi 22 tuhat hektarit pool-looduslikke kooslusi. Alates 2007. aastast hakati Natura 2000 aladel asuvate niitude hooldamiseks maksma toetust ka Eesti maaelu arengukava raames Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist. See toetus on kiiresti saanud populaarsemaks maaelu arengukava meetmeks ning hoolduses olevate poollooduslike koosluste pindala on jõudsalt kasvanud. Selle toetuse abil hooldati 2013. aastal ligikaudu 27 000 ha.

Artiklid:

Lingid:

Viimati uuendatud: 19. September 2019

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.