Ökomärgise taotlemise ja kasutamisega seotud kulud

1. Ühenduse ökomärgise (edaspidi ökomärgis) kasutamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:

  • mikroettevõte 200 eurot;
  • väike- ja keskmise suurusega ettevõte ning arenguriikidest pärit ettevõte 250 eurot;
  • suurettevõte 320 eurot.

2. Ökomärgise tootel kasutamise õiguse eest tasutakse aastas riigilõivu:

  • mikroettevõte 50 eurot;
  • väike- ja keskmise suurusega ettevõte ning arenguriikidest pärit ettevõte 100 eurot;
  • suurettevõte 200 eurot.

3. Ettevõtete klassifitseerimisel lähtutakse komisjoni määruse (EÜ) nr 800/2008 asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 09.08.2008, lk 3–47), lisas 1 nimetatud kriteeriumidest.

4. Kui ettevõte klassifitseerub alternatiivsete kriteeriumite tõttu mitme erineva ettevõtte klassi hulka, loetakse ta suurema ettevõtte klassi kuuluvaks.

5. Ühenduse keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemis (EMAS) registreeritud või ISO 14001 standardi alusel sertifitseeritud taotleja taotluse menetlemise tasu vähendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 66/2010 sätestatud korras ja ulatuses.


Lisaks taotlemise ja kasutamisega kaasnevatele kuludele, peab arvestama ka:

  • Tööajakulu

Tööajakulu ökomärgise taotlemise protsessi läbiviimiseks sõltub ettevõtte ja toote omapärast, andmete olemasolust ja kättesaadavusest, kaasatud inimeste arvust (nii ettevõtte töötajate kui väliste ekspertide omast), lisatestide tegemise vajadusest jne.

  • Katsetamis- ja kontrollimiskulud

Taotlejad maksavad kriteeriumidele vastavuse kontrollimis- ja katsetamiskulud ise.

  • Seadmete ja tootmise ümberseadistamise kulud, lisainvesteeringud, toote koostisega seotud lisakulud jms.

Need kulud katab taotleja.

Riigilõivu tasumine pangaülekandega:

Saaja nimi: Rahandusministeerium
Saaja konto:
SEB pank – IBAN EE 89 1010 2200 3479 6011; BIC ehk SWIFT kood – EEUHEE2X
Swedbank – IBAN EE93 2200 2210 2377 8606; BIC ehk SWIFT kood – HABAEE2X
Danske Bank A/S Eesti filiaal – IBAN EE 40 3300 3334 1611 0002; BIC ehk SWIFT kood – FOREEE2X
Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal – IBAN EE 701 7000 1700 1577 198; BIC ehk SWIFT kood – NDEAEE2X
Viitenumber 2900072987

 

Viimati uuendatud: 10. Oktoober 2017

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.