Seirefoorum 2008

Seirefoorum 2008 toimus Keskkonnaministeeriumi Info - ja Tehnokeskuse ja Tartu Observatooriumi koostöös. Seirefoorumi juhatas sisse Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse direktor Leo Saare, kes andis sõna Keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liivile, kes on ühtlasi Seirenõukogu esimees. Info- ja Tehnokeskuse spetsialistid andsid ülevaate asutuse tegevusest keskkonnaseire koordineerimise vallas 2008. aastal ning tutvustasid üle-euroopalise projekti Corine Land Coveruuendatud Euroopa maakatte digitaalset andmebaasi. Ülle Harak Maa-ametist andis põhjaliku ülevaate INSPIRE direktiivist ning selle rakendamise etappidest, sh Eesti ees lähiajal seisvatest ülesannetest.

Seirefoorumil peetud ettekannetest valdav osa tutvustasid ühtlasi mahukat vastvalminud kaugseireteemaliste artiklite kogumikku, mis ilmus värskelt Info- ja Tehnokeskuse ja Tartu Observatooriumi koostöös ning on suunatud kõigile neile, kel kaugseire vastu põhjalikum huvi. Üritusel sai tutvuda ka teiste Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse poolt välja antud trükiste ja infovoldikutega. Trükist "Kaugseire Eestis" on võimalik saada Tallinnast, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskusest, ning Tartu Observatooriumist Tõraveres. Trükis on mõeldud tasuta jaotamiseks.

Ettekannete lõpus oli osalejatel võimalik ettekandjatele esitada ka omapoolseid küsimusi, ning seda võimalust kasutati usinalt. Üritus lõppes väikese aruteluringiga, mille käigus kõik osalejad (keda oli nii ülikoolidest, erinevatest ministeeriumitest ja nende allastutustest, uurimisasutustest kui ka näiteks konsultatsioonifirmadest) said avaldada oma arvamust nii kaugseire perspektiivide ja vajaduste kui toimunud ürituse kohta. Esmane tagasiside oli positiivne ning on lootust, et avalikust Seirefoorumist kujuneb iga-aastane traditsioon. Sellisel juhul saab küll igal Seirefoorumil olema erinev teemavalik – seekord oli teemaks kaugseire, kuid järgmisel aastal keskendutakse mõnele muule keskkonnaseire valdkonnale ja sellega seotud probleemidele. Kõlanud arvamusi ja ettepanekuid arvestatakse kindlasti edaspidi keskkonnaseire programmi ja keskkonnainfo väljundite arenduse juures.

Kaugseireteemalised ettekanded tutvustasid Eestis uuritud ja rakendust leidnud kaugseiremeetodeid sellistes valdkondades nagu näiteks õlireostuse ja reostajate tuvastamine, linnustiku liigilise koosseisu ja liikide arvukuse muutuste seostamine maastikuliste muutustega, erinevat tüüpi maakatte pindala määramine satelliitpiltidelt, metsa- ja lageraiepindala muutuste leidmine, metsade produktiivsuse hindamine, tsüanobakterite massesinemiste avastamine ja jälgimine jpt. Ettekannetega esinesid teadurid ja kraadiõppurid erinevatest Eesti uurimisasutustest ja instituutidest.Üritusel kõlanud ettekanded:
 

 

Viimati uuendatud: 4. September 2018

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.