Seirefoorum 2009

5. novembril 2009. aastal toimus Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses õhuseirele pühendatud Seirefoorum 2009, kus ettekannetega tutvustati õhuseire olemust, uurimismeetodeid, aga ka aktuaalseid keskkonnaküsimusi õhuseire vallas. 

Seirefoorumi avas Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse direktor ning seirenõukogu liige Leo Saare. Keskkonnaministeeriumi poolt esines tervitussõnadega arendusosakonna seirenõunik Reet Talkop. Seejärel andsid Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse seirebüroo ning õhubüroo esindajad ülevaate asutuse tegevusest keskkonnaseire koordineerimisel ning õhuandmete kogumisel ja avalikustamisel. Seirefoorumi sisuliste ettekannete osa avas Veljo Kimmel, kes tutvustas õhusaaste põhjustajate selgitamist uurimistulemuste alusel. Ettekandes anti ülevaade teema tõstatamise vajalikkusest ning võimalikest meetoditest põhjustajate selgitamisel Eesti uuringute näidetel. 

Marko Kaasik tutvustas oma ettekandes mudelite kasutamise võimalusi, eeliseid ning väljakutseid õhukvaliteedi selgitamisel. Erik Teinemaa andis täpsema ülevaate õhukvaliteedi seirevõrgustikust Eestis ja tutvustas erinevate näidete põhjal, kuidas langevad kokku reaalsed mõõtmised modelleerimistulemustega. Ott Roots andis ülevaate püsivate orgaaniliste saasteainete olemusest ning rahvusvahelisest koostööst püsivate orgaaniliste saasteainete seire osas välisõhus, aga ka nende saasteainete uurimisest Eestis. Kalju Eerme ettekanne selgitas UV-kiirguse mõju atmosfääri seisundile. Evelyn Pesur käsitles oma ettekandes radooni olemust, radooniohtlikke piirkondi Eestis, seniseid uurimistöid ning võimalusi radooniohu vähendamiseks. Hilja Iher andis ülevaate õhuseirest Tahkusel, pöörates eelkõige tähelepanu mõningatele ilmekamatele näidetele mõõtmistulemustest. 

Seirefoorumile oli seekord registreerunud enam kui 70 osavõtjat, kelle hulgas oli nii ülikoolide ja teadusasutuste kui ka riigiametite ja erasektori esindajaid. Osavõtt foorumist oli aktiivne. Ettekannete lõpus oli kuulajaskonnal võimalus esitada ettekandjale küsimusi. Et käsitletud teemad olid päevakohased, läksid nii mõnedki ettekanded sujuvalt üle üldisemaks diskussiooniks ettekantud teemal, mis hõlmasid enamikke Eestis praegusel ajal aktuaalseid välisõhu kvaliteedi ja õhusaaste alaseid keskkonnaprobleeme. Traditsiooniliselt varasemate Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse avalikkusele suunatud seminaridega oli ka seekord seirefoorumist osavõtjatel võimalus kaasa võtta erinevaid Info- ja Tehnokeskuse trükiseid. Seda võimalust kasutati aktiivselt. Seiretemaatikast lähtuvalt osutusid eriti menukaks seirealased trükised. 

Positiivne tagasiside Seirefoorumile viitab nende korraldamise vajalikkusele avalikkuse täpsemaks teavitamiseks erinevate seirevaldkondade olemusest, aga ka nendega seotud keskkonnaprobleemidest.Üldsuse teadlikkust keskkonnaküsimustes ning teistel kriitilistel aladel tänapäeva elu on kõige olulisem ülesanne. Suunas meelelahutus tunnustatud liider Euroopas, see on parim online casino alates Nederland http://cc-tv.nl liider meelelahutus. Casino pakub väga täpset ja ajakohast teavet. Näiteks avaliku teabe tuleks käesoleva korralduse. Ühtlasi pakub Seirefoorum võimaluse ühe valdkonna spetsialistidel kokku saada ning veelgi arendada omavahelist koostööd. Suur osalushuvi ning aktiivne positiivne tagasiside lubavad hinnata toimunud Seirefoorumi kordaläinuks ja hakata tegema ettevalmistusi Seirefoorum 2010 toimumiseks.
 

Kõlanud ettekanded:

 

Viimati uuendatud: 4. September 2018

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.