Elusloodus

Kliendi tagasiside

Eesti valdadest looduskaitse all (osakaalu protsent) 12. dets 2017 seisuga. Kaardipõhine väljund, mis sobib kokku kaitstava territooriumi ja rangelt kaitstava territooriumi indikaatoriga.

Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS) on ametnike töövahend loodusalade, liikide, seire, vee jt valdkondade andmete, nendega seotud dokumentide ja kaardimaterjaliga töötamiseks ja keskkonnaregistrile kvaliteetsete andmete ettevalmistamiseks.

Keskkonnaagentuuri poolt hallatav EELIS programm on geoinfosüsteem, mis koosneb igale kasutajale paigaldatavast Microsoft Windows keskkonnas töötavast töökoharakendusest ning keskses serveris töötavast PostgreSQL geoandmebaasist. Valdav osa EELIS andmebaasis olevaid andmeid sisestatakse ja hallatakse töökohatarkvara kaudu KAUR-i ja Keskkonnaameti (KKA) töötajate poolt.

EELIS programmi kasutajaid haldab KAUR eluslooduseosakond. Väljaspool Keskkonnaministeeriumi haldusala saab kasutajaks vaid koostöölepingu sõlminud asutusega seotud isik. Lepingu sõlmimiseks tuleb võtta ühendust KAUR-i eluslooduseosakonnaga (kaire.sirel@envir.ee).

EELIS-e kaardiandmeid saab kasutada ka Keskkonnaagentuuri ruumiandmete teenuse (KRATT) kaudu. Teenuse kasutamiseks on vajalik lepingu sõlmimine, sisenemine ja kasutaja autentimine toimub ID‑kaardi või mobiil‑ID kaudu. Lepingu sõlmimiseks tuleb võtta ühendust samuti KAUR-i eluslooduse osakonnaga (kaire.sirel@envir.ee). Teenuse kaudu saab kihte alla laadida TAB, SHP, DGN ja DWG/DXF formaadis. Andmed uuenevad teenuses igaöiselt automaatselt EELIS geoandmebaasist. KRATT-i avalike kihtide kohta on olemas ka WFS teenus.

Loodusvaatluste andmebaas (LVA) on igale loodusesõbrale mõeldud keskkond oma liigivaatluste registreerimiseks ja talletamiseks. Vaatlusi võib kirja panna kõigi Eesti liikide kohta. Seda saab teha LVA veebilehe http://lva.eelis.ee või nutirakenduse kaudu.

Andmebaasi kasutamiseks tuleb luua endale kasutajakonto.

LVA-sse kirja pandud liigivaatlused aitavad kaasa Eesti liikide leviku kaardistamisele (nii ruumiliselt kui ajaliselt) ja annavad väärtuslikku lisainfot looduskaitsjatele (selleni välja, et kaitsealuse liigi vaatlusest võib saada Keskkonnaregistrisse kantud ametlik leiukoht). Lisaks omab loodusvaatluste andmebaas suurt loodushariduslikku väärtust, suurendades tähelepanelikkust enda ümber looduses toimuvat märgata ja tuvastada.

LVA veebilehel on ka avalik kaardirakendus, kus kuvatakse LVA-s registreeritud vaatlusi koos Keskkonnaregistris arvel olevate kaitstavate ja võõrliikide leiukohtade infoga.

NB! tegu ei ole täieliku levikupildiga. Täielikule levikupildile ligilähedasema tulemuse saab siis, kui kasutada ka eElurikkuse andmeid.

Levikuinfot kuvatakse LVA kaardirakenduses 10x10 km UTM ruutudena. Lisaks kuvatakse LVA kaardirakenduses kaitstavate alade piire, koos võimalusega pärida neile aladele jäävate vaatluste väljavõtet. Lisaks on LVA kaardil nähtav liikumispiiranguga alade kaardikiht.

eElurikkus on veebiportaal, mis avalikustab TÜ ja NATARC konsortsiumi arendatava PlutoF andmebaasi andmeid. eElurikkusest on leitavad Eesti liikide andmed (nimed, vaatlused, eksemplarid jne). PlutoF kohta saab ülevaadet lugeda SIIT.

 • Metsaportaal

  • Eraldis

  • Metsateatised

  • Maa-ameti kaardid

  • Looduskaitse

  • Kaitstava ala välispiir – kaitstavate alade (kaitsealad, hoiualad, KOV tasemel loodusobjektid, üksik­objektid) piirid. Avalikkusele ei kuvata kaitstavate liikide püsielupaiku.

  • Kaitstava ala vööndid – kaitstavate alade vööndid (loodusreservaadid, sihtkaitsevööndid, piirangu­vööndid). Avalikkusele ei kuvata kaitstavate liikide püsielupaikade vööndeid.

  • III kategooria liigid – III kaitsekategooria liikide keskkonnaregistrisse kantud leiukohad.

  • Vääriselupaigad – metsa vääriselupaigad vastavalt Metsaseadusele.

  • Lõheliste jõed - lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistusse kantud veekogud.

  • Veekaitse – Veekaitsevööndid

  • Jahipiirkonnad

  • Muinsuskaitse

  • Ristipuud

  • Pärandkultuur

Lisainfo:

Timo Kark
timo.kark@envir.ee
53483518

Rauno Kalda
rauno.kalda@envir.ee
56994038

 

 

 

Viimati uuendatud: 21. Jaanuar 2021

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.