Õhk

Kliendi tagasiside

Välisõhu kvaliteedi seire on üks osa riiklikust keskkonnaseirest, mida tellib Keskkonnaagentuur ning teostab Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK). Seiretulemused on leitavad EKUK‑i poolt hallatavas Eesti õhukvaliteedi juhtimissüsteemis.

Eestis on kokku üheksa riiklikku välisõhu seirejaama (kuus linnaõhu ja kolm taustaala seirejaama). Lisaks riiklikule seirele viivad välisõhu kvaliteedi seiret läbi ka mitmed ettevõtted, kelle andmeid on võimalik samuti EKUK‑i poolt hallatavas rakenduses jälgida. Andmeid on võimalik näha nii reaalajas kui ka otsida huvipakkuva perioodi kohta. KOV‑id ,kes on avaldanud soovi ning kelle territooriumil toimub riiklik välisõhu seire saavad oma kontaktmeiliaadressile teavituse piirväärtuste ületamise kohta. Lisaks on seal infot õietolmu leviku kohta koos hoiatusmärkidega ja saasteainete hajumismudelid.

Avalik juurdepääs. Paiksete heiteallikate aastased heitkogused, mida heiteallikate valdajad (ettevõtted) esitavad läbi veebipõhise õhu saasteallikate infosüsteemi OSIS. Välisõhu saastamisega seotud tegevuste kohta esitavad aruande ettevõtted, kellel on õhusaasteluba või keskkonnakompleksluba. Heiteallikate valdajad leiavad heitkogused otseste mõõtmiste, Keskkonnaministri määrustena kinnitatud või Keskkonnaameti poolt heaks kiidetud arvutuslike metoodikate alusel.

Välisõhu saasteallikate infosüsteemi OSIS kogutakse õhusaaste luba või keskkonnakompleksluba omavate ettevõtete välisõhu saastamisega seotud tegevuse aastaaruanded. Heiteallikate valdajad leiavad heitkogused otseste mõõtmiste, keskkonnaministri määrustena kinnitatud või Keskkonnaameti poolt heaks kiidetud arvutuslike metoodikate alusel. Lisaks heitkogustele sisaldavad aruanded ka heiteallikate parameetreid, kasutatud kütuste ja toorainete andmeid jne. Juurdepääs OSIS‑ele on ainult autenditud kasutajale. Andmeid on võimalik pärida teabenõudena.

Lisainfo:

Elo Mandel

elo.mandel@envir.ee

6736628

Viimati uuendatud: 31. Oktoober 2018

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.