Elusloodus

Kliendi tagasiside

  • Võõrliigid

Näitab võõrliikide jaotumist invasiivseteks, potentsiaalselt invasiivseteks, mitte invasiivseteks ja määramata invasiivsusega võõrliikideks. Lisaks saab vaadata iga jaotuse liigirühmapõhist jagunemist.

  • Kaitsealused liigid

Näitab kaitsealuste liikide jagunemist kaitsekategooriatesse liigirühmade kaupa. Lisaks näitab kaitsealuste liikide osakaalu liigirühma kõikidest liikidest.

  • Loodusdirektiivi liikide ja elupaigatüüpide seisund

Näitab loodusdirektiivi liikide ja elupaikade seisundihinnanguid 2007. ja 2013. aastal Eesti ja kogu EL-i kohta. Seostub näitajaga „Kaitstavate alade pindala ja osakaal territooriumist“ sel määral, et loodusdirektiivi liikide ja elupaikade kaitseks on moodustatud Natura 2000 alad, mille kaitse toimub Eestis siseriiklike kaitstavate alade kaudu.

  • Seiratavate liikide ja elupaikade arv

Näitab liikide ja elupaikade seirele looduskaitse arengukavas seatud arvulise eesmärgi täitmist.

  • Kaitstavate alade pindala ja osakaal territooriumist

Näitab looduse kaitseks moodustatud alade (kaitsealad, hoiualad, püsielupaigad, kaitstavad looduse üksikobjektid, KOV tasandi loodusobjektid) pindala ja osakaalu Eesti territooriumist.

  • Range kaitsekorraga vööndite pindala ja osakaal

Näitab looduse kaitseks moodustatud alade (vt eelmist) range kaitsekorraga vöönditesse (loodusreservaadid ja sihtkaitsevööndid) jääva ala pindala ja osakaalu Eesti territooriumist.

  • Niidud

Niidukoosluste osakaal maakonna pindalast koos kaitsealuste niitude osakaaluga niitude pindalast maakonnas. Kaitse all olemise järgi seostub see näitaja näitajaga „Kaitstava ala pindala ja osakaal territooriumist“.

  • Sood

Soode osakaal maakonna pindalast koos kaitsealuste soode osakaaluga niitude pindalast maakonnas. Kaitse all olemise järgi seostub see näitaja näitajaga „Kaitstava ala pindala ja osakaal territooriumist“.

  • Metsad

Maakondade metsasus koos kaitsealuse metsa ja rangelt kaitstud metsa osakaaluga maakonna pindalast. Kaitse all olemise ja range kaitse all olemise järgi seostub see näitaja näitajatega „Kaitstava ala pindala ja osakaal territooriumist“ ja „Range kaitsekorraga vööndite pindala ja osakaal“.

  • Ulukid

Näidatakse mitut erinevat näitajat, nagu suurkiskjate pesakondade arv, kütitud suurkiskjate arv, sõraliste arvukus ja küttimine ning ulukikahjustuste arv.

Lisainfo:

Timo Kark
timo.kark@envir.ee
53483518

Rauno Kalda
rauno.kalda@envir.ee
56994038

 
Viimati uuendatud: 5. Jaanuar 2021

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.