EELIS

Eesti looduse infosüsteem (EELIS)

Eesti looduse infosüsteem (EELIS) on Keskkonnaministeeriumi haldusala andmekogu loodusandmete kogumiseks, haldamiseks ja kasutamiseks.

EELIS-es leiduvad andmed

Õigusaktide kohaseid regulatsioone või piiranguid tekitavad objektid:

 • looduskaitsealused objektid, Natura alad, kaitsealuste- ja võõrliikide leiukohad
 • seirejaamad
 • vääriselupaigad
 • jahipiirkonnad, jahitrofeed
 • Natura 2000 toetusalade andmed (metsatoetus, poollooduslike koosluste hooldamise toetus)
 • veega seotud objektid: veekogud, veekogumid, veelaskmed, puurkaevud, paisud jne

Loodusväärtused:

 • ürglooduse raamatu objektid
 • pärandkultuuri objektid
 • nimekiri Eesti liikidest ja nende ohustatusest.
 • saared
 • loodusvaatlused

EELIS-e andmeid kasutavad

Keskkonnaregistri avalik teenus l Metsaregister l Keskkonnaseire infosüsteem (KESE) l Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) l Veeteede Amet l  Keskkonnaotsuste infosüsteem (KOTKAS) l Riigimetsa Majandamise Keskus l Kalanduse Teabekeskuse Kalapüügirakendus l kohalikud omavalitsused l ministeeriumid l ülikoolid l jne

Kuidas EELIS-e andmeid kasutada saab?

 • Avalik WMS/WFS teenus

EELIS-e avalikke kihte saab kasutada, neid ise oma kaarditarkvaras või teenuses avades.

NB! Avalikult ei ole kättesaadavad I ja II kaitsekategooria liikide ja püsielupaikade ning nende seirejaamade info.

Teenuse aadress: https://gsavalik.envir.ee/geoserver/eelis/ows?

WFS teenuse kasutamise juhend

KRATT teenuse kaudu on kättesaadavad EELIS-es olevate andmestike kaardikihid, sh looduskaitseliste piirangutega objektide kaardikihid erinevates andmeformaatides. Andmed uuenevad teenuses igaöiselt.

Teenus on kasutatav ID-kaardi, Mobiil- ja Smart-ID-ga.

Teenuse kasutamiseks on vaja sõlmida leping Keskkonnaagentuuriga. Lepingu sõlmimiseks võta ühendust Keskkonnaagentuuri eluslooduseosakonnaga. Kontakt: Kaire Sirel (kaire.sirel@envir.ee)

Koondab laiemale avalikkusele koondülevaated ja teabe osade EELIS programmis hoitavate loodusandmete kohta, kuid ei sisalda kõiki EELIS-e andmeid.

 • Vajadusel saab sõlmida lepingu ka EELIS programmi kasutamiseks.
Viimati uuendatud: 17. Detsember 2019

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.