CORINE Land Cover

CORINE Land Cover ehk CORINE maakate, lühendatult CLC,  on ühtse metoodika alusel koostatud andmebaas, kuhu kogutakse ruumiandmeid Euroopa maakatte kohta. Selle abil saab vaadata kaardistatud ala maakatet, seal toiminud muutusi, teha ruumianalüüse, koostada trende jms.Käesolevaks ajaks on toimunud neli CORINE kaardistust. Keskkonnaagentuur, Euroopa Keskkonnaagentuuri kontaktasutusena, on olnud juhtiv organisatsioon kõigi  nelja kaardistuse juures.


Metoodika

CORINE programmi alguses välja töötatud metoodika põhikriteeriumid on järgmised:

mõõtkava 1:100 000;
minimaalne kaardistusühiku suurus 25 ha ja minimaalne laius 100m ühiku sees;
andmebaasi koostamine satelliitpiltide interpreteerimine fotointerpreteerimise abil;
CLC hierarhilise nomenklatuuri kasutamine, mis koosneb 5 maakattetüübi põhiklassist, 15 alamklassist ja 44 klassist kolmandal tasandil. Eesti maastiku omapära arvestades on Eesti oludele kohandatud andmebaasis metsade ja poollooduslike alade ning märgalade põhiklassis kasutusel ka neljas tasand.

Mõõtkava 1:100 000 valimisel lähtuti ennekõike üle-euroopalistest geograafilistest andmebaasidest, Euroopa riikide üldistest topograafilistest kaartidest ja erinevatest keskkonnaalastest projektidest mis on teostatud antud mõõtkavas. Kaardi täpsus (25ha, 100m) omakorda sõltub mõõtkavast ja lähtematerjalide (satelliitpiltide) täpsusest.
Alates teisest CORINE projektist hakati koos uute maakatte andmebaasidega kaardistama ka kahe andmebaasi koostamise vahelisel ajal toimunud maakatte muutusi minimaalse kaardistusühikuga 5 ha.


CORINE kaardistused

Esimene kaardistus  algas 1997 (referentsaasta 1990). Esimese väljakutse projektis oli standardklassifikatsioon, kus puudusid Eesti looduse omapärast tulenevad maakattetüübid. Lahenduseks pakkus projekti meeskond välja neljanda (rahvusliku) tasandi klassid, mis olid seotud maakattetüüpidega “üleminekulised metsaalad”, “sisemaised sood” ja “turbarabad”. Selle tulemusena on Eesti andmebaasides esindatud 35 maakatte tüüpi.

Teine kaardistus toimus projekti  Image & CORINE Land Cover 2000 raames. Andmebaaside koostamist alustati 2003 ja lõpetati 2004 aastal.

Kuna kahe kaardistuse tulemusel valminud andmebaaside olemasolu oli ennast õigustanud, otsustati algatada ka kolmas projekt kus satelliitpiltide referentsaasta oleks 2006.  Lisaks traditsioonilistele andmebaasidele (maakate ja muutused) otsustati kolmandal kaardistusel tooteperre lisada ka 20X20 raster täisehitatud alade kohta. Neljanda kaardistuse (referentsaasta 2012) puhul on rasterkihte juba viis.

Kolmandast kaardistusest alates sai oluliseks tegijaks CORINE projekti juures Euroopa Kosmoseagentuur ja seetõttu on nii CLC2006 kui ka CLC2012 üks komponent Copernicus  http://land.copernicus.eu/pan-european  maaseire teenusest.

CORINE andmebaasi saate WFS teenuse kaudu alla laadida: http://ks.keskkonnainfo.ee/website/Corineservice/


 

Viimati uuendatud: 3. Aprill 2018

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.