ELME

Projekt ELME – „Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid” (projekti number: 2014-2020.8.01.16-0112).

Projektis on kolm põhiteemat

1. Ökosüsteemiteenuste teemavaldkond, mille raames

  • töötatakse välja ökosüsteemiteenuste kaardistamise ja hindamise tegevuskava,
  • kaardistatakse ja hinnatakse valitud ökosüsteemide teenused,
  • teostatakse tegevuskavas ette nähtud rakendusuuringud ja koostatakse juhendid,
  • hinnatakse rohevõrgustiku toimivust ja koostatakse juhised selle toimivuse parandamiseks.
  • ELME ökosüsteemi ploki tegevusi tutvustav ettekanne (20.02.19)

2. Uute seiremeetodite rakendamine elurikkuse seires, sh

3. Töövahendite loomine elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud seisundi hindamiseks, prognoosiks ja andmete kättesaadavuse tagamiseks.

Projekti planeeritud kogumaksumus on ligi 1,65 miljonit eurot ja seda rahastab

  • 85% Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond,
  • 7,85% ulatuses Eesti riik ja
  • 7,15% ulatuses SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti tegevuste elluviimine algas 2016. aasta jaanuaris, projekt on abikõlblik 2023. aasta lõpuni.

Tegevuste tulemused avaldatakse jooksvalt Keskkonnaagentuuri kodulehel.

Projekti viib ellu Keskkonnaagentuur erinevate riigiasutuste ja valitsusväliste partnerite koostöös. Töörühmadesse on kaasatud Keskkonnaministeerium, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Keskkonnaamet, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, Tartu Ülikooli Loodusmuuseum, Eesti Looduseuurijate Selts jpt.

Kontakt: projektijuht Madli Linder (Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakond, madli.linder@envir.ee, +372 5334 5379).

Viimati uuendatud: 11. Mai 2020

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.