Rajakaamerauuring

Rajakaamerapildid ja juhusliku kohtamise mudel

Eestis on rajakaamerate abi mitmete rakendusuuringute läbiviimisel ja eluslooduse seires kasutatud juba üle kümne aasta. Seires on rajakaameraid kasutatud eeskätt mitmete vähearvukate ja looduskaitseliselt oluliste liikide, nagu must-toonekure, kotkaste, kassikaku ja lendorava pesades toimuva jälgimiseks, aga ka sama-aastaste poegadega emakarude eristamiseks ning hundikarjade suuruse, järelkasvu ja tervisliku seisundi kohta info kogumisel.

Koos rajakaamerate laialdasema kasutuselevõtu, hindade taskukohasemaks muutumise ja töökindluse paranemisega on teadustöös üha enam tähelepanu pööratud metoodikate arendamisele, mis võimaldaks rajakaameratega kogutavat infot erinevate liikide arvukuse hindamisel ära kasutada, sh selliste liikide puhul, mille kõrge arvukus ja isenditevahelised väiksed erinevused ei võimalda erinevaid fotodele jäänud isendeid üksteisest selgelt eristada.

Aastatel 2018–2020 viis Keskkonnaagentuur ELME projekti raames läbi eksperimendi ulukite asustustiheduse hindamiseks rajakaamerate abil. Katsetati nn juhusliku kohtamise mudelit (random encounter model, REM), mis baseerub loodusesse juhuslikesse asukohtadesse paigutatud kaameratega kogutava pildimaterjali põhjal tehtavatel arvutustel. Rahvusvahelisel tasandil nähakse selle meetodi rakendamisel potentsiaali nii erinevate riikide eri piirkondades kasutamiseks kui ka võimalust seni väga erinevate seiremetoodikatega kogutud andmete võrreldavaks muutmisel.

Kahel esimesel katsetamise aastal tehtud töö aruanne annab ülevaate REM-metoodika katsetamise tulemustest kahel Lõuna-Eesti seirealal, pakkudes ühtlasi metoodika ressursitõhususe hinnangud ning arutledes kulutõhususe suurendamise, sh masinõppe kasutuselevõtu vajaduste ja võimaluste üle.

 

 

Viimati uuendatud: 15. Oktoober 2020

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.