III hange: avaliku sektori paisud

Hanke tööde eesmärk oli lahenduste leidmine riigi omandis – Maanteeameti (MNT) ja Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) volitatud valitsemisel olevatele paisudele. Hange koosnes eriiseloomulistest töödest, mis oli struktureeritud viite gruppi (tähistused A-E). Hankesse oli kaasatud ühtekokku 117 tõkestusrajatist.

Osa A  seisnes paisude likvideerimise õiguslike võimaluste juriidilises analüüsis ning riigi omandis olevate tõkestusrajatiste haldusõiguste üleandmise viiside ja lepingute väljatöötamises.

Osa B hõlmas nelja objekti (millele töö käigus lisandus ka üks eramaal olnud pais), mis olid seni inventeerimata. Tööd teostati varasemate hangete käigus kasutusel olnud metoodika kohaselt.

Osasse C olid koondatud sellised 81 paisu, millel inventariseerimise info kohaselt puudus vajadus kalade rändeteid avada, ent millised olid riigifunktsioonide täitmiseks tarbetud, kujutades endast üksnes täiendavat halduskoormust ja kulu. Hanke ülesanne oli saavutada nende paisude osas haldamise kokkulepped kohalike omavalitsuste või kohapealsete initsiatiivikate kodanikega. A osas välja töötatud lahendusteede abil õnnestus hanke lõpuks kokku leppida 45 tõkestusrajatise haldusele andmise osas. Kuna teatud juriidilised toimingud võtavad aega kauem, võib eeldada, et MNT ja RMK sõlmivad kokkulepped ka mitme ülejäänud paisu osas. Millistel objektidel aga kokkuleppeid ei sündinud, ega ole ka MNT ja RMK hinnangul hiljem tulemas, need riik tulevikus likvideerib.

Osa D hõlmas paise, mis olid inventariseerimisel saanud koondhinnangud 1-3 st, millel tuli avada kalade rändetee. Neile 31 objektile koostati kalapääsude rajamise või paisutuse likvideerimise projektid ühes vajalike eeluuringutega. Hinnati kaasnevad keskkonnamõjud KMH eelhinnangu tasemel ja projektide tõhusus kalastiku jaoks.

E osa tegeles vaid ühe paisu – Saesaarega Ahja jõel Taevaskojas. Et saada infot, kas ja kuidas on võimalik Saesaare pais likvideerida ja mis see endaga kaasa tooks, koostati paisutuse likvideerimise projekt ja hinnati selle elluviimise võimalikke mõjusid täismahulise KMH käigus. E osa juurde kuulusid ka kõik vajalikud uuringud ja eksperthinnangud saamaks teavet, kuidas mõjutab pais ja selle võimalik likvideerimine Ahja jõe ürgoru loodust, sealset elustikku ja maastikku. Samuti analüüsiti hüdroenergia tootmise lõpetamisega kaasnevaid majanduslikke aspekte. Saesaare paisu likvideerimise KMH aruanne valmis 6.01.2016 ja selle avalik arutelu toimub Põlvas 2.02.2016.

Riigihanke nimetusega „Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks: avaliku sektori paisud” (viitenumber 152607) võitsid ühispakkujad Consultare OÜ, Piiber Projekt OÜ, OÜ Hendrikson & Ko ja Osaühing Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi. Hankeleping sõlmiti 27. oktoobril 2014. aastal ja tööd kestsid kuni 15. detsembrini 2015.

III hanke tulemused:

Viimati uuendatud: 10. Veebruar 2021

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.