Vaivara OJKK puhastusseadmete töö korraldamine

Üldandmed

Programmi nimetus: Jäätmekäitlus
Projekti taotluse nr: 12607
Lepingu nr: 3-2_6/4710-10/2016
Toetuse saaja: Keskkonnaagentuur
Tööde teostaja: Schöttli Keskkonnatehnika Aktsiaselts Aktsiaselts
Toetuse saaja esindaja (projektijuht): Peep Jürmann
KIKi projektikoordinaator: Bruno Uustal


Projekti eesmärk

Puhastada 1800 m3 Vaivara OJKK nõrgvett. Sellega on tagatud pinna- ja põhjavee puhtus ning ära hoitud risk keskkonnale. Vaivara OJKK käitajale üle antav valdus on viidud kooskõlla riigihankes viitenumber 159729 sätestatud tingimustele.

Puhastatud nõrgvesi vastab järgmistele nõuetele:

Keskkonnaministri 09.09.2010 määrus nr 49 "Pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtused ja nende kohaldamise meetodid ning keskkonna kvaliteedi piirväärtused vee-elustikus" Keskkonnaministri 29.11.2012 määrus nr 99 "Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed" DIRECTIVE 2013/39/EU OF EUROPEAN PARLAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 August 2013 amending Directives 2000/60/EC and 2008/105/EC as regards priority in the field of water policy.

Projekti tegevuste lühikirjeldus

Vaivara OJKK puhastusseadmete töö korraldamine. Puhastusseadmete tööks vajalike kemikaalide, filtrite ja kuluvate detailide hankimine. Tööjõu olemasolu pöördosmoos ja evaporatsiooniseadme opereerimiseks, monitoorimiseks ja seireks. Tööjõu olemasolu stabiliseerimisseadme tööprotsesside teostamiseks. Puhastatud vee seireproovide võtmine ja analüüs.

Viimati uuendatud: 2. November 2016

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.