WaterAct projekt - piiriüleste põhjaveeressursside ühine tõhusam veemajandamine

 

 

 

 

 

 

 

WaterAct projekti eesmärk on edendada ühiste põhjaveevarude säästvat majandamist piiriüleses piirkonnas. Projekti raames tehakse tihedat koostööd vesikondade majandamiskavade koostamisse kaasatud Eesti ja Läti organisatsioonide vahel, et parandada piirialade põhjaveeressursside ühise majandamise tõhusust. See tagab ühtlustatud lähenemise piiriülestel aladel põhjaveevarude majandamise ja põhjaveekogumite seisundi hindamisele. Nõnda tagatakse peamise joogiveeressursi - põhjavee - pikaajaline säästlik majandamine ja kaitse.

Projekti eesmärgid

 • põhjaveekogude seiramise ja seisundi hindamise ühise lähenemisviisi väljatöötamine,
 • välja töötatud lähenemisviisi rakendamine ja testimine Läti-Eesti piiriülestes Gauja-Koiva ja Salaca-Salatsi vesikondades,
 • põhjaveest sõltuva ökosüsteemi majandamise kohta ühiste põhimõtete arendamine,
 • üldsuse teadlikkuse tõstmine – huvi põhjavee majandamise ja kaitse vastu.

Projekti partnerid

 • Läti keskkonna-, geoloogia- ja meteoroloogiakeskus (juhtpartner) (LV)
 • Keskkonnaministeerium (EE)
 • Eesti Geoloogiateenistus (EE)
 • Tallinna Ülikool, Ökoloogia Instituut (EE)
 • Looduskaitseamet, looduskaitseosakond (LV)
 • Läti Ülikool, geograafia ja maateaduste teaduskond (LV)
 • Vidzeme planeerimispiirkond (LV)
 • Keskkonnaagentuur (EE)

Projekti tulemusi kasutatakse vesikondade majandamiskavade (aastatel 2022-2027) arenguvajaduste jaoks. Põhjavee majandamise projekti käigus välja töötatud strateegiat kasutatakse riiklike põhjavee seireprogrammide kavandamiseks Eestis ja Lätis. Projekti tulemusi levitatakse projekti partnerite veebilehtedel ja sotsiaalvõrgustikes. Projekti kestus on 24 kuud (01.06.2020-31.05.2022).

WaterAct projekti kohta saab täiendavat infot projekti juhtpartneri kodulehelt (inglise keeles).

Projektide kogueelarve on 411 764,76 eurot. Interreg V-A Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi panus on 350 000 eurot ja partnerite omaosalus 61 764,76 eurot. WaterAct´i rahastatakse Interreg V-A Eesti-Läti piiriülese koostöö programmist 2014-2020. Lisateavet programmi kohta leiate www.estlat.eu.

Kontakt: Kristiina Ojamäe (kristiina.ojamae@envir.ee)

 

 

Viimati uuendatud: 1. Oktoober 2020

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.