Välisõhk

Puhas välisõhk on üks peamistest kvaliteetse elukeskkonna komponentidest ja väga oluline inimeste heaolule. Välisõhukvaliteeti mõjutavad peamiselt tööstus, elektri ja soojuse tootmine, aga ka näiteks maantee-, mere- ja lennutransport. Selleks et anda hinnangut välisõhu seisundile, kogub, koondab ja analüüsib Keskkonnaagentuur infot välisõhu saasteallikate kohta.
 

Keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna üks ülesannetest on pidada välisõhu saasteallikate inventuuri, sealhulgas koguda andmeid paiksete- ja hajussaasteallikate kohta. Andmeid koondades, töödeldes ja analüüsides koostame riigisiseseid ja rahvusvahelisi aruandeid ning edastame need erinevatele institutsioonidele Eestis ja väljaspool Eestit Euroopa Liidu ning ÜRO poolt kehtestatud nõuete täitmiseks. Anname otsustajatele sisendit välisõhu seisundi kohta, mille alusel koostatakse saasteainete heitkoguste tulevikuprognoose ja erinevaid arengu- ning tegevuskavasid. Samuti koostame üldsuse teavitamiseks ülevaateid ja toimetisi.

Andmete kogumiseks haldame ja arendame infosüsteeme, kuhu andmeandjad andmeid esitavad. Välisõhu paiksete saasteallikate valdajatele on andmeedastuseks loodud parooliga kaitstud veebipõhine infosüsteem OSIS. Lisaks ettevõtete poolt esitatud andmetele arvutame heitkoguseid kodumajapidamisest, põllumajandusest, liikuvatest- ja teistest hajussaasteallikatest. Eesti turul müüdavate ja tarbitavate vedelkütuste ning värvide, lakkide ja sõidukite taasviimistlusmaterjalide keskkonnaparameetrite kvaliteedist ülevaate saamiseks peame kütuseseire ja värvide andmebaase.

Viimati uuendatud: 11. Juuni 2018

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.