Põhjaveevarud ja -bilanss

Põhjaveevaru on vee kogus, mida lubatakse veehaarete abil kasutusele võtta nii, et oleks tagatud põhjavee hea seisundi säilimine.

 

Põhjaveevaru tuleb piirkonnas hinnata juhul, kui veehaarde tootlikkus on üle 500 m3 ööpäevas. Põhjaveevaru uuringu aruanded vaatab läbi ja esitab keskkonnaministrile kinnitamiseks põhjaveekomisjon. Keskkonnaagentuur koostab Eesti põhjaveevarude bilanssi, kus on välja toodud kinnitatud põhjaveevarud, veevõtt nende varude piires ning kasutamiseks vaba olev põhjaveekogus. Lisaks esitatakse kinnitatud põhjaveeveevarud ja -veevõtt maakonniti ning veekogumite kaupa.

Vaata põhjaveevarude bilansi aruandeid siit: http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/bilanss

31.12.2018 seisuga oli kinnitatud põhjaveevaru 355 465 m3/d, sellest joogi-olmeveevaru 354 825 m3/d ja mineraalveevaru 640 m3/d. Kinnitatud põhjaveevarudest oli kasutuses 84 738 m3/d, mis on ligikaudu 24%. Võrreldes 2017. aastaga oli põhjaveevaru 13 606 m3 võrra väiksem, tingitud on see mitme piirkonna varu kasutusaja lõppemisest.

Kogu põhjaveevõtt Eestis oli 2018. aastal 585 115  m3/d, sellest:

  • joogi-olmevesi 128 638  m3/d (sellest 43 957 m3/d kasutati väljaspool põhjavee varupiirkondasid);
  • mineraalvesi 57 m3/d;
  • kaevandustest ja karjääridest ärajuhitav vesi 456 420 m3/d (enamus põlevkivikaevandustest ja -karjääridest).

Kokkuvõtvalt võib öelda, et põhjavee tarbimine põhjavee kvaliteedile ohtu ei kujuta, kuna põhjaveemaardlate kinnitatud varud on suuremad kui joogi-, olmevee- ja mineraalveevõtt nende varude piires. Siiski leidub piirkondi, kus uute põhjaveehaarete rajamisel ja täiendava ressursi taotlemisel tuleb olla tähelepanelik ning hinnata nende otstarbekust või võimalikke alternatiive, sest piirkonnas on kasutusel juba 80 - 90% sealsetest põhjaveevarudest. Sellisteks piirkondadeks on näiteks Viimsi, Meltsiveski ning Valio Eesti AS Laeva meierei varupiirkond

Lisainfo:

Kristiina Olesk
kristiina.olesk@envir.ee
6736617

Viimati uuendatud: 21. Detsember 2020

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.