Põhjaveevarud ja -bilanss

Põhjaveevaru on vee kogus, mida lubatakse veehaarete abil kasutusele võtta nii, et oleks tagatud põhjavee hea seisundi säilimine.

 

Põhjaveevaru tuleb piirkonnas hinnata juhul, kui veehaarde tootlikkus on üle 500 m3 ööpäevas. Põhjaveevaru uuringu aruanded vaatab läbi ja esitab keskkonnaministrile kinnitamiseks põhjaveekomisjon.

KAUR koostab iga aasta 30. novembriks Eesti põhjaveevarude bilansi, kus on välja toodud kinnitatud põhjaveevarud, veevõtt nende varude piires ning kasutamiseks vaba olev põhjaveekogus. Lisaks esitatakse kinnitatud põhjaveeveevarud ja -veevõtt maakonniti ning veekogumite kaupa.

Vaata põhjaveevarude bilansi aruandeid siit: http://www.keskkonnaagentuur.ee/et/bilanss

Viimase 5 aastaga on kogu Eesti põhjaveevõtt suurenenud. Rohkem võetakse kaevanduste- ja karjääride tarbeks vett ning mineraalvett. Olme-joogivee võtmine põhjaveest ei ole muutunud. Et säiliks hea põhjavee seisund, on oluline jälgida, et põhjavett ei tarbitaks rohkem kui uuringutega kindlaks tehtud varu lubab.

Veevõtt

2017. aasta statistika:

Kinnitatud põhjaveevarudest kasutati kokku ligi 22%.

Enamuse põhjaveevõtust moodustas kaevandustest ja karjääridest ära juhitav vesi (552 948  m3 ööpäevas), peamiselt Ida-Virumaal (504 749 m3 ööpäevas). Võrreldes 2016. aastaga on kogu kaevandusvee hulk kasvanud 12%, seda  peamiselt Ida-Viru kaevandustest ja karjääridest ärajuhitava veekoguse arvelt.

Kokku võeti joogi-olmevett ja mineraalvett vaid 18% kogu riigi põhjaveevõtust (124 304 m3 ööpäevas), seega põhjaveevarusid Eestis üldisena jagub.

Põhjavee kasutamine maakonniti:

Suurema põhjaveekasutusega maakonnad on Harju, Ida-Viru, Lääne-Viru ja Tartu. Kuigi kõikide põhjaveemaardlate kinnitatud varud on suuremad kui joogi-olmevee- ja mineraalveevõtt, tuleb mõnes piirkonnas siiski uute veehaarete rajamisel tähelepanelik olla.

Näiteks Salutaguse piirkonnas (Kambriumi-Vendi põhjaveekogumi varude piires) ja Jõhvis (Kambriumi-Vendi Gdovi põhjaveekogumi piires) on kasutuses juba üle poole kinnitatud põhjaveevarudest. Nendest kõige rohkem on kinnitatud põhjaveevarust kasutusel Salutaguse põhjaveemaardlas (84%). Lisaks on 82% varudest kasutusel Tartus Meltsiveski Kvaternaari põhjaveekogumi varupiirkonnas, Valio Laeva meierei varupiirkonnas ja Viimsi Kambriumi-Vendi põhjaveekogumi varupiirkonnas.

Probleem kujuneb ennekõike aga siis, kui nendes piirkondades soovitakse ehitada uusarendusi või arendada ettevõtlust, mis nõuab olulist veekasutust. Sel juhul võib takistavaks asjaoluks uutele arendustele saada just põhjaveevarude piiratus selles piirkonnas.

Täpsemalt saab lugeda Eesti põhjaveevarude ja –veevõtu kohta Keskkonnaagentuuri põhjaveebilansi aruandest.

Lisainfo:

Kristiina Olesk

kristiina.olesk@envir.ee

6736617

Viimati uuendatud: 27. Märts 2019

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.