RKA kaardikihid

Kaardikihtide vaatamiseks võib kasutada ühte neist vabavarana levitatavast tarkvarast:

1. Reoveekogumisalade kaardikihid

Reoveekogumisalad reostuskoormusega üle 2000 inimekvivalendi (ie).

ESRI

MAPINFO

Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 inimekvivalendi (ie).

ESRI

MAPINFO

Lisainfot reoveekogumisalade kohta leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

2. Reoveepuhastid

Reoveekogumisalade määramise kohustus tuleneb asulareovee puhastamise direktiivist (91/271/EMÜ): reoveekogumisala on piirkond, kus elanikkond ja/või majanduslik tegevus on piisav asula reovee kogumiseks ja reoveepuhastisse juhtimiseks või keskkonda heitmiseks.

Reoveekogumisaladel tuleb lähtuvalt asustuse tihedusest, sellega seotud reostuskoormuse suurusest ning põhjavee kaitstusest keskkonnakaitse eesmärkide tagamiseks reovesi kokku koguda ja puhastada. Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister, vaata täpsemalt http://www.envir.ee/et/reovesi-ja-reoveekogumisalad


Vaata ka:

 

 

Viimati uuendatud: 22. Jaanuar 2021

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.