Võõrliigid

Võõrliik on liik, alamliik või madalam taksonoomiline üksus, mis on sisse toodud väljapoole tema harilikku levikuala, kus liik on elutsenud minevikus või kaasajal. Definitsioon hõlmab ka nende liikide sellised osi, sugurakke, seemneid, mune või leviseid, mis võivad järglasi anda.

IUCN (Maailma Looduskaitse Liit) soovitab võõrliikideks pidada ainult selliseid liike, mis esinevad väljaspool oma looduslikku levilat, kuhu nad ei ole suutnud ise, ilma inimese otsese tahtliku või tahtmatu abita levida.

Üha süvenev globaliseerumine on viimasel sajandil tunduvalt hoogustanud võõrliikide levikut.

Inimese kaasabil sisse toodud võõrliikidest suurem osa ei suuda uutes oludes ellu jääda ega kujuta seega ohtu kohalikule loodusele. Umbes kümnendik immigrantidest suudavad naturaliseeruda ning neist omakorda kümnendik muutuvad invasiivseteks, kes kujutavad ohtu kohalikule loodusele. Invasiivsetest võõrliikidest põhjalikumalt vastavanimelise lingi all (vt allpool).

Invasiivsed ehk sisse tungivad liigid on sellised võõrliigid, mis inimese tahtlikul või tahtmatul kaasabil kinnistuvad uutes looduslikes ja poollooduslikes elupaikades, levivad edasi ning võivad ohustada oma eksisteerimisega looduslike liikide areaali ja arvukust, aga ka senist koosluse struktuuri ja tasakaalu ning aine- ja energiaringete teid toiduahelas.

Looduskaitseseadus keelab võõrliikide loodusesse laskmise.

Kuna võõrliikide probleem ei tunne riigipiire, siis tuleks seda lahendada globaalselt. Euroopa Liidu liikmesriigid asusid võõrliikide problemaatikaga üheskoos tegelema 2015. aastal, mil hakkas kehtima Euroopa Liidu invasiivsete võõrliikide ohjamise määrus. Selle määruse lisasse on kantud hulk võõrliike, mille leidmisest liikmesriigi territooriumil tuleb koheselt teavitada Euroopa Komisjoni. Seejärel tuleb hiljemalt kolme kuu jooksul võtta kasutusele ohjamismeetmed ja nende tulemuslikkusest Komisjonile aru anda. Seega on oluline, et info määruse nimekirja kantud võõrliigi leiust jõuaks võimalikult kiiresti ametnikeni. Üheks võimalikuks mooduseks, kuidas iga inimene saab anda teada leitud võõrliigist, on kasutada Loodusvaatluste andmebaasi.

 

Lingid:

 

Viimati uuendatud: 17. Jaanuar 2018

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.