Jäätmed

JäätmedJäätmeid tekib igas inimtegevuse valdkonnas, mistõttu on need paratamatult saanud igapäevaseks osaks meie elus. Selleks et keskkond säiliks elamiskõlbulikuna ja võimalikult puhtana, on vajalik jäätmetekke ärahoidmine või vähendamine ning jäätmete sihipärane käitlemine vastavalt üldtunnustatud jäätmehierarhiale.
 

Keskkonnaagentuuri jäätmevaldkonna põhiülesandeks on koondada, töödelda ja analüüsida andmeid kogu riigis tekkivate ja käideldavate jäätmete kohta nii jäätmeliikide, -koguste kui ka tegevus- või tootmisvaldkondade lõikes. Selliste andmete olemasolust ja nende usaldusväärsusest on huvitatud eelkõige Eesti riik, kellel on neid andmeid pidevalt vaja oma keskkonnahoidliku jäätmehoolduse kavandamisel, aruandekohustuste täitmisel Euroopa Liidu ulatuses ja ka teiste rahvusvaheliste organisatsioonide ning konventsioonide teavitamisel. See võimaldab ühtlasi meie jäätmekäitluse arenguseisu positsioneerida muude riikide hulgas ning teha vajaduse korral asjakohaseid järeldusi, kuidas riigisisest jäätmekäitlust edasi arendada – ühelt poolt puhtama keskkonna, teiselt poolt ka säästlikuma majanduse huvides, s.o. jäätmeid kui potentsiaalset ressursi ära kasutades. Sama oluline on ka siseriiklik teavitustöö, mis rajaneb jäätmeandmete koondamisel ja suunamisel maakondadele, omavalitsustele ning ühtlasi igale kodanikule, kes nende andmete vastu huvi tunneb ja oma töös kasutada saab.

Jäätmeandmed koondatakse ja töödeldakse mitmes Keskkonnaagentuuri hallatavas infosüsteemis ja registris. Peamine neist on jäätmearuandluse infosüsteem ehk JATS, kuhu kogutakse ja kus säilitatakse põhilised andmed jäätmete tekke ja käitlemise kohta. Need vahetult ettevõtjatelt jäätmearuandluse põhjal saadud ja Keskkonnaameti kontrollitud andmed moodustavadki jäätmeandmestiku põhivara, mille põhjal on võimalik jälgida jäätmevoogude liikumist jäätmetekitajalt kuni lõpliku jäätmekäitlejani üle mitme võimaliku vaheastme. Tarbijasõbralik päringusüsteem võimaldab mitmesuguste tunnuste alusel konsolideeritud andmetega igaühel tutvuda. Ohtlike jäätmete, mis vajavad loomulikult erilist tähelepanu, liikumist saab tuvastada veel ohtlike jäätmete digitaalsete saatekirjade abil, mis on koondatud ohtlike jäätmete saatekirjade infosüsteemi (OJS). Lisaks peetakse Keskkonnaagentuuris pakendiregistrit (PAKIS) ja probleemtoodete registrit (PROTO), mis võimaldavad kindlaks teha, kui suur osa Eestis toodetud või Eestisse sisse veetud vastavate toodete kasutamisel tekkinud jäätmetest leiab taaskasutamist kas materjalina või energiaallikana.

Viimati uuendatud: 8. Juuni 2018

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.