Eesti jäätmekäitluse ülevaade 2008–2010

„Eesti jäätmekäitluse ülevaade 2008−2010“ pakub kokkuvõtet neil aastatel Eestis käideldud jäätmeliikidest ja kogustest. Ülevaade on koostatud ettevõtete jäätmearuannete põhjal.


Aastatel 2008−2010 on jäätmeteke võrreldes eelneva kahe aastaga vähenenud. Jäätmekoguste muutused on seotud tööstuses ja majanduses toimuvate protsessidega. 2009. aasta keerukas majandusolukord on kaasa toonud ostujõu kahanemise ja muutused tarbimisharjumustes, vähendades ka jäätmeteket. Langenud on nii olmejäätmete kui ka pakendijäätmete teke, viimaste teke on 2008. aastaga järsult langenud. Muutused erinevates jäätmeliikide kogustes on tingitud ka liigiti kogumise edendamisest, näiteks segaolme jäätmete kogused on vähenenud, kuna olmejäätmeid, sh pakendijäätmeid kogutakse rohkem eraldi.


Jäätmemahukamad tegevusalad on Eestis põlevkivi kaevandamine ja energeetika, samuti ehitus, sh ehitusmaterjalide tootmine ja puidutööstus. Ohtlike ainete osakaal on suur – veidi alla poole tekkinud jäätmetest on ohtlikud. Nende põhikogus tekib peamiselt põlevkivitööstuses ja energeetikas, samuti ka veonduses. Ohtlike jäätmete teke vähenes 2009. aastal pea kõikides jäätmegruppides. 2010. aastal suurenesid termilistes protsessides tekkinud ohtlike jäätmete kogused. Siiski on põlevkivituha tekke keskmine iga toodetud energiaühiku kohta pidevalt vähenenud, mis näitab energiatootmise efektiivsuse tõusu ning jäätmetekke suhtelist vähenemist. Kõrvaldatavad jäätmekogused on jäänud aastatel 2006−2010 enamjaolt samale tasemele. Prügilate korrastamine on olnud edukas ning 2009. aastaks suleti ladestamiseks kõik nõuetele mittevastavad prügilad. Olulisel kohal on Eestis on ka jäätmete sisse- ja väljavedu.

 

Tutvu väljaandega

 

 

Viimati uuendatud: 25. November 2014

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.