Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks

Programmist

Keskkonnaagentuur viis aastatel 2010-2015 ellu programmi „Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks“, mis algatati keskkonnaministri 05. oktoobri 2010. a. käskkirjaga nr 1388, mille koostamise alus oli perioodi 2007–2013 struktuuritoetuste seaduse § 20 lõige 1. Programmi rakendusasutus oli Keskkonnaministeerium, rakendusüksus Keskkonnainvesteeringute Keskus ja elluviija Keskkonnaagentuur. Projekti abikõlbulikkuse periood lõppes 31. detsembril 2015 ja selle  kogumaksumuseks kujunes 2 597 941 eurot, mis 100% ulatuses rahastati EL Ühtekuuluvusfondi (ÜF) toetusest. Projekti SFOS kood on 2.1.1101.11-0002.

Programmi üldiseks eesmärgiks oli EL seadusandluse elluviimine veemajandussektoris, konkreetsemalt veekogude hea seisundi saavutamisele kaasa aitamine. See tugines Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2000/60/EÜ, 23. oktoober 2000, millega kehtestati EL veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1-73). Kitsam eesmärk oli parandada Eesti vooluveekogude ökoloogilist seisundit ning vältida seisundi edasist halvenemist. Selleks inventariseeriti kokku 1005 tõkestusrajatist (paisu), koostati 45 projekti paisude avamiseks kalade ränneteks, leiti võimalusi riigi omandis olevate paisudega seotud halduskoormuse vähendamiseks ning hangiti uuringuid, keskkonnamõjude hindamisi ja muid vajalikke töid paisudega seotud probleemide vähendamiseks.

Inventariseerimisega saadud ülevaade Eestis jõgedel asuvatest tõkestusrajatistest on info, mida saavad kasutada paljud keskkonnaga tegelevad institutsioonid ja inimesed. See on kõrgelt hinnatav teave, mis aitab vooluvete majandamisotsuste tegemisel. Paisude halduskokkulepete sõlmimine aitab kaasa riigipoolsete kulutuste, vastutuse ja halduskoormuse vähenemisele. Koostatud kalapääsude rajamise ja paisude likvideerimise projektid loovad eelduse jõgede parema ökoloogilise seisundi saavutamisele. Programmi tulemusena tehtu aitab kaasa kalapopulatsioonide, sealhulgas rannikumeres elunevate siirdekalade kaitsele, andes sellega tulevikus otsest looduskaitselist ja majanduslikku kasu. 


Programmi elluviimiseks korraldati neli riigihanget:

 

Viimati uuendatud: 10. Veebruar 2021

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.