Kunda jõgi Estonian Cell-i pais

Kunda jõgi on Lääne-Virumaal paiknev Soome lahe vesikonna jõgi, pikkus 64 km, valgala 530 km2. Jõe ülemjooks asub Pandivere kõrgustiku idaservas, keskjooks ja enamik alamjooksust Kirde-Eesti lavamaal ning suudme-eelne osa Põhja-Eesti rannikumadalikul. Tähtsamad lisajõed on Ädara jõgi, Voore oja ja Vaeküla oja.

Jõe lähe asub Roela aleviku lähedal. Ülemjooksu ülemises osas, lähtest kuni Küti külani (umbes 13 km pikkuselt), voolab jõgi Paasvere - Mõdriku oosi idanõlva all loogeldes põhjaloodesse. Küti küla kohal käändub jõgi järsult itta ja suundub selles sihis 7,5 km, peaaegu kuni Ädara jõe suubumiskohani. Seal pöördub jõgi põhjaloodesse ning voolab samas üldsuunas kuni suubumiseni Kunda lahte. Keskjooksul Sae ja Põlula küla vahemikus teeb jõgi siiski ühe sügava ja teise lameda kaare kirdesse, leidmaks läbipääsu Männikvälja mõhnastikust, ning alamjooksul Lammasmäe piirkonnas kaare itta, et mööduda Kunda-Aru kõrgsoost. Keskjooksul Voore oja ja Sämi silla vahemikus suubub jõkke palju allikavett. Jõe veepinna absoluutne kõrgus on lähtel 90 m ja suudmes 0 m. Jõe keskmine lang on 1,41 m/km. Suurim on lang jõe alamjooksul, suudme-eelsetel kilomeetritel, kus jõgi läbib Balti klindi.

Alamjooksult alates on jõel järgmised paisud (kaugus suudmest, km): Kunda hüdroelektrijaama pais (2), AS Estonian Cell veehaarde pais (2,5), Kunda tsemenditehase pais (3), Kunda mõisa pais (5), Aravuse pais (50).

Looduslike eelduste poolest on Kunda jõgi lõhelistele üheks parimaks elupaigaks Eestis, kuid jõe suurepäraseid eeldusi on kahjustanud jõele rajatud paisud. Seetõttu on hävinud suurem osa jõe alamjooksu väga headest kärestikest ning tõkestatud siirdekalade rändetee jõe kesk- ja ülemjooksul olevatele kudealadele. Jões püsivalt elunevate jõeforelli ja harjuse eluala on aga paisudega tükeldatud reaks piiratud ulatusega jõelõikudeks ning seeläbi on ühe arvuka ja elujõulise asurkonna asemel jões mitu vähearvukat ning ohustatut.

AS Estonian Cell veehaardepais asub Lääne-Viru maakonnas, Kunda linnas.

Pais on rajatud 2005. aastal tehnoloogilise vee võtmiseks Kunda jõest AS Estonian Cell haavapuitmassi töötlemise tehase tarbeks. Tegemist on kivipuistpaisuga, mis on täiendavalt tihendatud tsemendisegu kottidega. Paisu pikkus on ca 25 m ja suurim kõrgus ca 2 m. Kitsa jõeoru tõttu olulist paisjärve ei teki. Veetasemete vahe paisu juures on ca 1,1 m. Paisu juurde on ehitatud veehaare.

Vasakul kaldal avaneb endise jõujaama veetunneli väljavool. Veetunneli sissevool, mis paiknes ülesvoolu asuva tsemenditehase paisu juures, on praeguseks ajaks betooniga suletud ja veevoolu läbi tunneli ei toimu. Sissevool tunnelisse suleti 2003. aastal hüdroelektrijaama ehitamise käigus. Enne seda toimus pidev veevool läbi tunneli. Pikaajaline veevool on põhjustanud tunneli väljavoolukonstruktsiooni lagunemise ning vasaku kalda ärauhtumise ja varisemise. Jõe vooluvee uhtumine võib põhjustada kalda edasist varisemist. Edasine varisemine ohustab vasakul kaldal paiknevat hoone varet. Kaldal paiknev hoone vare omab ajaloolist ja arhitektuurilist väärtust.

Ehitusalalt eemaldatakse võsa ja puittaimestik.. Lammutatakse jõkke vajunud betoonvare (vana jõujaama tunneli väljavooluotsak). Tasandatakse jõepõhja vasakkalda ääres. Paigaldatakse gabioonid (kivikorvid). Kujundatakse pinnasest vasakkalda nõlv. Nõlv kindlustatakse ja haljastatakse. Kujundatakse ümber paisu hari vasakkalda äärest. Kujundatakse kivipuistmaterjalist ja kruusast rambi keha. Paigaldatakse voolurahustusrahnud.

Objekt valmib september 2011

Fotod:

Kunda

 

Kunda

 

Kunda

 

Kunda

 

Kunda

 

Kunda

 

Kunda

 

Kunda

 

 

Viimati uuendatud: 6. Oktoober 2015

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.