1990-2009. aastal välisõhku eraldunud saasteainete heitkogused paiksetest ja hajussaasteallikatest Eestis

Väljaanne „1990.−2009. aastal välisõhku eraldunud saasteainete heitkogused paiksetest ja hajusallikatest Eestis“ on ülevaade heitkogustest, mis pärinevad nii paiksetest kui ka hajusallikatest. Ülevaade on jaotatud kahte ossa: esimes osas kajastatakse põhiliste saasteainete heitkoguste muutuseid, teises osas keskendutakse peamiste majandustegevuste tagajärjel eraldunud heitkogustele. Paiksete saasteallikate heitkoguste analüüs põhineb saasteallikate valdajate iga-aastastel aruannetel. Hajussaasteallikate heitkogused on arvutatud statistiliste andmete ja eriheidete alusel.

Peamised välisõhu saastajad Eestis on tööstus, energeetika ja transport. Saastainete heitkogused paiksetest ja hajusallikatest on aastatel 1990−2009 vähenenud. Kõige enam on kahanenud peente osakeste hulk, suure muutuse on läbi teinud ka SO2 heitkogused. Muutused on tingitud nii 90ndate algul toimunud majanduse ümberstruktureerimisest, mille tulemusel vähenes tarbitav elektrihulk, kui ka kütusena kasutatava põlevkivi koguse vähenemisest, muutustest energia ja transpordisektoris ning nõukogude-aegse režiimi lagunemise järel toimunud omandi-ja majandusstruktuuri muutustest.

 

 

Viimati uuendatud: 30. August 2018

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.