Keskkonnaseire

Keskkonnaseire on keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite järjepidev jälgimine, mis hõlmab keskkonnavaatlusi, vaatlusandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist, vaatlustulemuste analüüsimist ning muutuste prognoosimist.

Keskkonnaminister kinnitas 1. märtsil 2019 riikliku keskkonnaseire programmi. Programm selgitab, mida riiklikus seires tehakse ja miks.

Igal inimesel on nüüd võimalus ka ise vaadata, kas tema kodukoha lähedal mingisuguseid proove võetakse või vaatlusi tehakse. Kõige parem koht selleks on riikliku keskkonnaseire programmi juurde koostatud kaardilugu, kus kaardil on võimalik näha seirekohtasid ning samas on lühidalt kokku võetud iga seire eesmärk ja ülesanded.

Riikliku keskkonnaseire eesmärk on saada ülevaade riigi keskkonna seisundist ja selle pikaajalistest muutustest, tagada välislepingutest ning riigisisestest õigusaktidest tulenevate keskkonnaseisundi seire kohustuste täitmine ja hinnata riiklike tegevus-, arengu- ja korralduskavade täitmise mõju keskkonnaseisundile ja selle muutustele.

Riiklikku keskkonnaseiret viiakse ellu pikaajalise programmi alusel, mis lähtuvalt keskkonnaseire seaduse § 4 lõike 1 kohaselt peab olema koostatud avatud menetluses. Uuendatud on riikliku keskkonnaseire programm, mille eelnõu avalik väljapanek toimus perioodil 21.05.2018-19.06.2018 ning avalik arutelu 11. juunil Keskkonnaagentuuri Tallinna kontoris. Riikliku keskkonnaseire programm koosneb valdkondade allprogrammidest, mis on leitavad alljärgnevalt.

Elektroonilised seirearuanded ning seire andmed on leitavad riikliku keskkonnaseire andmekogus KESE.

Viimati uuendatud: 25. Veebruar 2021

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.