Ulukid

JahindusUlukiseire kujutab endast jahinduslikku kasutust võimaldavate loomapopulatsioonide seisundi jälgimist ajas ja jätkusuutlike kasutusmahtude väljatöötamist. Jahiulukite seiret korraldab ja viib läbi Keskkonnaagentuuri eluslooduseosakond.


Ulukiseire on vajalik regulaarse ülevaate omamiseks liikidest, kes on osa kasutatavast loodusressursist, täites samas olulist rolli meie ökosüsteemis. Ulukiseire tulemusena koostatakse igal aastal kõiki jahiulukiliike hõlmav seirearuanne, mis sisaldab ka küttimisettepanekuid. Eluslooduseosakond korraldab ulukite rakenduslike uuringute läbiviimist, mille põhilised eesmärgid on seire tulemuste parandamine ning populatsioonide efektiivsem kaitse ja ohjamine. Ulukiseire tulemuste peamisteks kasutajateks on jahindusorganisatsioonid ja Keskkonnaamet.    

Jahiulukite asurkondade seiret tehakse koostöös jahimeestega, kes loomavaatluste ja bioproovide näol koguvad seire algmaterjali. Osakond koondab ja analüüsib andmed, annab hinnangu seisundi muutustele, prognoosib juurdekasvu ning teeb ettepanekud küttimismahtude suuruse, struktuuri ja ruumilise jaotuse kohta. Seire ja uuringute tulemusel hinnatakse toimunud muutuste põhjuseid ja rakendatud meetmete mõju ning tehakse vastavad järeldused. Küttimisettepanekute koostamisel võetakse aluseks ulukipopulatsiooni soodsa seisundi kriteeriumid, püüdes samas tasakaalustatult arvestada ka erinevate sihtrühmade (jahimehed, maaomanikud, looduskaitsjad, laiem avalikkus) huvidega. Ulukite rakendusuuringuid korraldatakse ja viiakse läbi tihedas koostööd erinevate Eesti ja välisriikide uurimisasutustega.

Viimati uuendatud: 6. November 2015

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.