Sa oled siin

Uudised

Põllumaadel ristuvad sageli maaharija ja rändlindude huvid. Kevadrändel hanesid pildistas Aimar Rakko.
17.07.2019|Riigikantselei

Keskkonnaagentuur ja Keskkonnaamet analüüsivad haneliste kevadise heidutusjahi lubamist

Keskkonnaamet ja Keskkonnaagentuur analüüsivad koostöös ornitoloogide, põllumeeste ja teiste huvigruppidega heidutusjahi lubamist, et jõuda vastastikku aktsepteeritava tulemuseni. Kevadine linnujaht ei ole Euroopas linnudirektiivi alusel lubatud, kuid direktiivi tõlgenduse kohaselt võib mõnede...
Keskkonnaagentuur lõi võimaluse küttimisvajaduste täpsemaks hindamiseks
16.07.2019|Keskkonnaagentuur

Keskkonnaagentuur lõi võimaluse küttimisvajaduste täpsemaks hindamiseks

Valminud on uus töövahend maakondlikele jahindusnõukogudele ja jahimeestele - kihiline teemakaart, mis annab ülevaate viimase pooleteise aasta jooksul registreeritud hirvlaste tekitatud metsakahjustuste paiknemisest.  Kaart on täienduseks eelmisel nädalal ilmunud ulukiaruande soovitusele: "...
2018. aastal tekkis Eestis jäätmeid vähem, sest vähenesid põlevkivitööstuse tootmismahud
16.07.2019|Keskkonnaagentuur

2018. aastal tekkis Eestis jäätmeid vähem, sest vähenesid põlevkivitööstuse tootmismahud

Eesti jäätmetekkest enamuse moodustavad põlevkivitööstuse jäätmed. 2018. a vähenes põlevkivikompleksi jäätmete teke võrreldes 2017. aastaga 13,4% ning kogu jäätmeteke vähenes 2018. aastal 6,8%. Jäätmeid tekkis 2018. aastal 23,52 miljonit tonni, millest põlevkivijäätmed moodustasid 75%. Suure osa...
12.07.2019|Riigikantselei

Eesti Jahimeeste Selts ja Keskkonnaagentuur kinnitavad koostööd ja on üheselt salaküttimise vastu

10. juulil 2019 kohtusid Tallinnas Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) juhid Margus Puust ja Tõnis Korts ning Keskkonnaagentuuri (KAUR) direktor Taimar Ala. Kohtumise eesmärgiks oli arutada omavahelise koostöö parandamist eelkõige hiljuti teravalt fookusesse tõusnud illegaalse jahipidamise valguses....
09.07.2019|Keskkonnaagentuur

Keskkonnaagentuuri direktori Taimar Ala pöördumine

Hea lugeja, Minu tänane pöördumine on ajendatud veebruaris Sindis päästetud hundi ümber toimuvatest arvamusavaldustest ja seisukohavõttudest. Nagu teada, kinnitati loomale Keskkonnaagentuuri poolt kaela GPS-saatja, et oleks võimalik tema teekonda ja käekäiku seirata. Keskkonnaagentuuri töötajad...
04.07.2019|Riigikantselei

Ülevaade metsaökosüsteemi seisundi indikaatoritest

Keskkonnaagentuuris on valminud ülevaade metsaökosüsteemi seisundi indikaatoritest riiklike keskkonnaseirete põhjal. Kokkuvõte: Uuringus antakse ülevaate Eesti metsade ökoloogilisest seisundist pikaaegsete riiklike seirete põhjal viimastel dekaadidel. Uuringuks kasutati erinevaid metsaressursi, -...
03.07.2019|Riigikantselei

Aruanne „Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2019“: karude käekäik on suurepärane, ilvesed jätkuvalt madalseisus

Keskkonnaagentuuri värskelt avaldatud aruanne „Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2019“ annab ülevaate jahiulukite asurkondade seisundist ja viimase aasta jooksul toimunud muutustest. Eeltoodud info alusel tehakse küttimisettepanekud 2019. aasta jahihooajaks. „Küttimissoovitused, mis...
27.06.2019|Keskkonnaagentuur

Keskkonnaagentuur avaldas Puidubilansi: kogumahuks 2017. aastal 16,9 miljonit tihumeetrit

Puidubilansi kogumahuks oli 2017. aastal 16,9 miljonit m3, mis on ca 5% suurem 2016. aasta bilansist. Olulisemateks puidu allikateks olid metsa raie (73% bilansi kogumahust) ja import (20%). Suurimateks kasutusvaldkondadeks olid puidu ja puittoodete eksport (62%) ning puidu kasutamine energeetikas...
Globaalsed ilmariskid vajavad tähelepanu kõikidelt riikidelt
17.06.2019|Keskkonnaagentuur

Globaalsed ilmariskid vajavad tähelepanu kõikidelt riikidelt

Nädalavahetusel Genfis lõppenud Maailma Meteoroloogiaorganisatsiooni (WMO) kongress toob iga nelja aasta järel kokku 193 riigi ja territooriumi delegatsioonid ning WMO koostööpartnerid. Seekordseks kongressi läbivaks märksõnaks võis pidada avatust. Puudutab see siis meteoroloogiateenistuste poolt...
Loodusvaatleja Ants Animägi foto II kaitsekategooria liigist valge tolmpea (Cephalanthera longifolia), mida vaadeldi Saaremaal maikuu viimasel päeval.
14.06.2019|Keskkonnaagentuur

„Liigu ja vaatle!“ kampaania lõppes 1691 loodusvaatlusega

Tänavuse loodusvaatluskampaania „Liigu ja vaatle!“ jooksul registreeriti 162 vaatleja poolt 1691 vaatlust 523 erineva liigi kohta. Liikide läbilõikes vaadeldi enim metskitsi (49 vaatlust), harilikku kärnkonna (40) ja rebast (22). Geograafiliselt jagunesid vaatlused proportsionaalselt üle Eesti,...

Lehed

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.