Sa oled siin

Kaasajastati Keskkonnaagentuuri Ilmateenistuse ilmaprognoosi taristut

Reede, 31. Jaanuar 2020
Keskkonnaagenuuri ilmateenistuse sünoptikud analüüsimas lähipäevade ilma uue SmartMeti süsteemi abil.
Keskkonnaagenuuri ilmateenistuse sünoptikud analüüsimas lähipäevade ilma uue SmartMeti süsteemi abil.

Keskkonnaagentuuri Ilmateenistus on võtnud käesolevast aastast lennuilma prognoosimise põhitööriistana kasutusele uue meteoroloogilise visualiseerimissüsteemi SmartMet, mis muudab sünoptikute senise töö kiiremaks ning kaasaegsemaks.

Keskkonnaagentuuris jõudis lõpule lennumeteoroloogia seadmete uuendusprojekt, mille peamine eesmärk oli soetada uut lennumeteoroloogia tarkvara ja kaasajastada andmeedastussüsteeme. Protsessi käigus uuendati Keskkonnaagentuuris lennumeteoroloogilise teabe edastussüsteem ning loodi võimekus edastada ja vastu võtta operatiivset lennumeteoroloogilist informatsiooni SWIM (system wide information management) kontseptsiooni raames IWXXM (ICAO Meteorological Information Exchange Model) formaadis nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Uus meteoroloogiline visualiseerimissüsteem (SmartMet) ning IWXXM formaati moodulid hõlbustavad lennuväljade prognooside (TAF – Total Aerodrome Forecast) ja lennuväljade ilmavaatluste (METAR/SPECI – Meteorological Aviation Weather Routine Reports) ning õhuruumi hoiatuste (SIGMET/AIRMET – En-route Significant Weather Phenomena Warnings) edastamist rahvusvahelistesse invovahetuspankadesse. See info on ilulise tähtsusega lennusünoptikutele.

Üks selgemini tuntav tulem on optimeeritud ja osaliselt automatiseeritud Keskkonnaagentuuri lennumeteoroloogiateenuse tööprotsess. Kasvanud on lennuilma teenuse kvaliteet eeskätt seeläbi, et inimfaktoriga seotud tegevusi ja riske on vähendatud.

„Projekti käigus loodud lahendus mõjutab eelkõige Eesti lennundussektorit, kuid märkimisväärne mõju on sellel kõigile ülemaailmsetele lennundusettevõtjatele, kelle sihtpunktiks on Eesti lennujaamad ning kes läbivad Eesti õhuruumi. Kaudselt mõjutab see kõiki kodanikke, kes kasutavad liiklemiseks õhutransporti.“ selgitas uuenduse tähtsust Keskkonnaagentuuri Ilmaprognooside osakonna juhataja Jüri Joonas.
„Projekt panustab ka lennundusega seotud keskkonnamõju vähendamisesse, kuna õhutranspordi õigel planeerimisel on suur roll keskkonnamõjude vähendamise seisukohalt. Kaasaegsete info- ja kommunikatsioonisüsteemide abil saadud adekvaatse ja õigeaegse meteoroloogilise info olemasolu lennueelsel planeerimisel ning selle põhjal otsustamine võimaldab opereerida lennumarsruute keskkonnasäästlikumalt.“ võttis SmartMeti kasutuselevõtu plussid Jüri Joonas kokku.

Kõnealune rahvusvaheline projekt kandis nime „Lennumeteoroloogiliste tarkvarade soetamise ja andmeedastussüsteemide kaasajastamine“ (Sub-regional SWIM MET deployment to support NEFRA) ning selle elluviimist toetas Euroopa lennuliikluse juhtimissüsteemiga seotud teadusuuringute ja arendustegevuse programm SESAR1 (Single European Sky Air Traffic Management Research) raames Euroopa Ühenduste Rahastu fond ja Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Keskkonnainvesteeringute KeskusSesar

1 SESAR meetme eesmärk on ajakohastada lennuliikluse korraldamist Euroopas ning töötada 2030 aastaks välja tulemuslik lennuliikluse korraldamise taristu, mis võimaldab lennutransporti ohutult ja keskkonnasõbralikult käitada ja arendada.
2 Komisjon välja rakendusmääruse (EL) nr 716/2014, 27.06.2014 “Euroopa lennuliikluse korraldamise üldkava rakendamist toetava ühise katseprojekti kehtestamise kohta”, mis reguleerib Euroopa uue põlvkonna lennuliikluse korraldamise taristu kasutuselevõttu. Rakendusmäärus kohustab sealhulgas kasutusele võtma süsteemidevahelise teabehalduse (SWIM, system wide information management) süsteemi ka lennumeteoroloogiateabe vahetamiseks, hiljemalt 01.01.2025.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.