Sa oled siin

Kütuseseire tulemused on kättesaadavad uuenenud Kütuseseire andmekogus

Kolmapäev, 11. September 2019
Kütuseseire tulemused on kättesaadavad uuenenud Kütuseseire andmekogus
Kütuseseire tulemused on kättesaadavad uuenenud Kütuseseire andmekogus

Eestis müüdavate ja kasutatavate vedelkütuste kvaliteedi seireandmed on kättesaadavad uuenenud Kütuseseire andmekogus.

Vedelkütuse kvaliteet ja seire

Vedelkütuse kvaliteedil on oluline mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. See mõjutab põlemisprotsessidest tekkivaid saasteainete heitkoguseid ja seeläbi õhukvaliteeti.

Parema õhukvaliteedi tagamiseks on kehtestatud erinevad keskkonnanõuded, millele sisepõlemismootorites ja kütteõlidena kasutatavad vedelkütused peavad vastama. Antud valdkonna pidev seire võimaldab saada ülevaadet kütuseturul toimuvast ning tagada ainult kvaliteetse kütuse kasutamise Eestis.

Kütuseseire andmekogu

Kütuseseire andmekogu on osa riiklikust kütusekvaliteedi juhtimissüsteemist, mille eesmärgiks on koondada kütuseseire andmed ühtsesse andmekogusse ning ühtlasi tagada avalikkuse parem ligipääs neile.

Andmekogu avalik osa võimaldab leida ajakohase info tanklate ja paiksete mahutite asukohaandmete ning neis viimase viie aasta jooksul teostatud kütuseseire tulemuste kohta. Samuti leiab andmekogust viited vedelkütuse kvaliteedi aruannetele.

Kasutajad leiavad andmekogust neid huvitava info otsingusüsteemi abil. Otsida saab kütuseseireid tulemuste, proovivõtmise ajavahemiku, konkreetse tankla või paikse mahuti asukoha ning ettevõtte nime järgi. 

Näiteks bensiiniproovides määratakse seire käigus mitmeid näitajaid nagu: oktaaniarvud, väävli-, plii- ja mangaanisisaldus, benseeni ja süsivesinike sisaldus, aururõhk jm. Juhul kui üks nimetatud näitajatest osutub negatiivseks, kantakse tulemus kütuseseire andmekogusse kui nõuetele mittevastav kütus. Negatiivsed tulemused märgitakse andmekogus punase ning positiivsed tulemused rohelise värviga.

Mootorikütuste kvaliteet

Parema õhukvaliteedi kõrval on oluline tagada ka tarbijatele kvaliteetne mootorikütus, sest keskkonnanõuetele mittevastav kütus võib suurendada mootoritest tuleneva saasteainete eraldumise kogust ning rikkuda mootoreid.

Milline on kütusekvaliteet Sinu kodukoha tanklas?

Vaata järgi Kütuseseire andmekogust: https://kytus.envir.ee/.

 

Lisainfo:
Helen Heintalu
Andmehaldusosakonna peaspetsialist
Tel: 7330 517, e-post: helen.heintalu@envir.ee

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.