Sa oled siin

Taaskasutamist või kõrvaldamist ootavad järjest suuremad jäätmekogused

Esmaspäev, 17. Detsember 2018
Taaskasutamist või kõrvaldamist ootavad järjest suuremad jäätmekogused
Taaskasutamist või kõrvaldamist ootavad järjest suuremad jäätmekogused

Eestis on aastased käideldavad jäätmekogused alates 2011. aastast kuni 2017. aastani kasvanud ligi kaks korda: 23-lt miljonilt tonnilt 48 miljoni tonnini. Käideldavad jäätmekogused aastatel 2014-2017 on suurenenud eelkõige jäätmete vaheladustamise arvelt ehk ettevõtete ladudes on aasta-aastalt taaskasutamist või kõrvaldamist ootamas järjest suuremad jäätmekogused.

Jäätmekäitlus 2011-2017

2017. a kohta esitatud jäätmearuannete andmetel oli vaheladustatud jäätmeid kokku ligikaudu 24 miljonit tonni, millest suure osa, 95,5% moodustasid maavarade kaevandamisjäätmed ja mittemaaksete maavarade füüsikalise ja keemilise töötlemise jäätmed. Ülejäänud 4,5% moodustasid muud jäätmed nagu jäätmekäitlusettevõtetes vaheladustatud jäätmed, ehitus- ja lammutusjäätmed, olmejäätmed ja muud jäätmed, mille osakaalud on esitatud järgneval graafikul.

2017 vaheladustatud jäätmed

01 Maavarade ja maa-ainese uuringutel, kaevandamisel ning füüsikalisel ja keemilisel töötlemisel tekkinud jäätmed
19 Jäätmekäitlusettevõtete, ettevõtteväliste reoveepuhastite ning joogi- ja tööstusvee käitlemisel tekkinud jäätmed
17 Ehitus- ja lammutuspraht (sh saastunud maa-aladelt eemaldatud pinnas)
15 Pakendijäätmed, nimistus mujal nimetamata absorbendid, puhastuskaltsud, filtrimaterjalid ja kaitseriietus
20 Olmejäätmed, sealhulgas liigiti kogutud jäätmed
03 Puidu töötlemisel, plaatide ja mööbli ning tselluloosi, paberi ja kartongi tootmisel tekkinud jäätmed

 

Mis on vaheladustamine?

Jäätmete vaheladustamise all mõeldakse jäätmete ladustamist enne nende töötlemist, taaskasutamist või kõrvaldamist. Jäätmeid võib ladustada kuni kolm aastat enne nende taaskasutamist või üks aasta enne kõrvaldamist.

Kes peavad jäätmete vaheladustamise üle arvet pidama?

Jäätme- või kompleksluba omavad või Keskkonnaametis registreeritud isikud on kohustatud pidama pidevat arvestust oma tegevuses tekkinud, kogutud, hoitud või vaheladustatud, veetud, töödeldud, taaskasutatud või kõrvaldatud jäätmete liigi, hulga, omaduste ja tekke kohta.

Vaata lisa:

Lisainfo:

Merike Liiver

merike.liiver@envir.ee

6737573

Peaspetsialist

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.